Gradski park br. 2, Zemun
(u sportskom centru Pinki)

Tel. 065/4444-963
E-mail: nikomand@gmail.com